Dasar Privasi

Pusat Otak, Tulang Belakang dan Kesakitan Ketepatan mengambil tanggungjawabnya di bawah Akta Privasi 1988 (Cth) dengan serius dan kami komited untuk mengendalikan maklumat anda mengikut Akta Privasi dan khususnya Prinsip Privasi Australia.

PENGUMPULAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami perlu mengumpul maklumat peribadi dan perubatan anda untuk menilai, mendiagnosis, merawat dan menjadi proaktif dalam keperluan penjagaan kesihatan anda. Semua ahli Precision Brain, Spine and Pain Centre mungkin mempunyai akses kepada rekod perubatan anda dari semasa ke semasa.

Kami menyimpan maklumat anda dalam format salinan elektronik dan keras.

Kami akan mengumpul maklumat kesihatan anda secara langsung daripada anda tetapi kami juga mungkin mengumpul maklumat tentang anda daripada pihak ketiga, contohnya daripada penyedia perkhidmatan kesihatan lain, ahli keluarga atau penjaga yang sah.

PENGGUNAAN & PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami akan menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada anda. Pendekatan pasukan pelbagai disiplin untuk penjagaan kesihatan adalah perkara biasa bagi sistem kesihatan Australia. Pengamal bekerjasama dan berkongsi maklumat yang diperlukan untuk memberikan penjagaan kesihatan yang optimum. Profesional kesihatan ini termasuk pengamal am anda, pakar lain, profesional kesihatan bersekutu dan penyedia penyiasatan perubatan.

Apabila pemeriksaan dilakukan di bawah tuntutan insurans, maklumat anda didedahkan kepada majikan anda atau syarikat insurans yang berkenaan untuk tujuan invois pembayaran. Maklumat pengebilan juga boleh didedahkan kepada Medicare Australia.

Dalam keadaan kejadian buruk, maklumat anda mungkin perlu didedahkan kepada penanggung insurans ganti rugi perubatan.

Dalam situasi lain, kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa mendapatkan persetujuan anda.

KUALITI & KESELAMATAN DATA

Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa semua maklumat peribadi yang kami kumpulkan, gunakan atau dedahkan adalah tepat, lengkap dan terkini.

Kami berhasrat untuk menyimpan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dengan tepat, terkini dan lengkap. Jika butiran anda berubah atau anda percaya rekod kami perlu diperbetulkan, sila hubungi kami di +61 3 8862 0000.

Untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi yang disimpan dalam amalan ini, komputer dilindungi kata laluan dan hanya boleh diakses oleh kakitangan yang diberi kuasa.

AKSES

Anda mempunyai hak untuk mendapat akses kepada maklumat kesihatan yang kami simpan dalam rekod kesihatan anda. Kami akan memberikan akses melainkan Akta Privasi 1988 (Cth) atau undang-undang lain yang berkaitan membenarkan kami atau menghendaki kami menolak akses tersebut. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk mendapatkan semula kos yang munasabah yang berkaitan dengan membekalkan maklumat kepada anda.

PENGGUNAAN PENGECAM

Kami hanya akan menggunakan nombor Medicare anda untuk tujuan pengebilan untuk perkhidmatan perubatan yang disediakan. Begitu juga kami tidak akan menggunakan atau mendedahkan mana-mana nombor pengenalan kerajaan lain yang mungkin anda berikan kepada kami untuk sebarang tujuan lain.

TIDAK MAHU NAMANYA DISIARKAN

Di mana sah dan praktikal, anda mempunyai pilihan untuk menggunakan perkhidmatan kesihatan tanpa mengenal pasti diri anda.

ALIRAN DATA TRANS SEMPADAN

Maklumat anda tidak akan dipindahkan di luar Australia melainkan negara itu mempunyai rejim privasi yang sama atau hanya dengan persetujuan anda.

ADUAN

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi pengurus amalan kami. Kami lebih suka aduan anda dibuat secara bertulis.

Adalah menjadi hasrat kami untuk menyelesaikan sebarang aduan dengan adil dan secepat mungkin. Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh kami, anda boleh merujuk aduan anda kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia.

Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia
Aras 3
175 Jalan Pitt
Sydney 2000
(P) 1300 363 992. Jika memanggil dari luar Australia hubungi: (02) 9284-9749