Hoạt động và thủ tục

Trung tâm Não, Cột sống và Đau chính xác cung cấp phương pháp điều trị tiên tiến, từ bi, đa ngành về các tình trạng não, cột sống và đau. Nhiều điều kiện y tế, bao gồm đau mãn tính, được điều trị tốt nhất bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp hiện đại. Điều này đòi hỏi các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau với chuyên môn và kỹ năng của họ được mua cùng nhau theo cách phối hợp cao. Bằng cách cung cấp cho bệnh nhân một loạt các lựa chọn hàng đầu, chúng tôi trao quyền cho họ tham gia vào việc điều trị của chính họ.

Precision cung cấp các dịch vụ phẫu thuật thần kinh, thần kinh, quản lý đau, nghiên cứu dẫn truyền thần kinh, cơ xương, phục hồi chức năngy học nghề nghiệp, đánh giá, điều trị và chăm sóc liên tục.