Sinh thiết lập thểSinh thiết lập thể liên quan đến việc tạo một lỗ trên hộp sọ để lấy một hoặc nhiều mảnh khối u nhỏ để đánh giá dưới kính hiển vi (bệnh lý). Thủ tục này được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ thống định vị phẫu thuật tiên tiến (stereotaxy), và đôi khi liên quan đến việc áp dụng một khung lập thể.

Nói chung, phải mất một vài ngày để chẩn đoán được xác nhận, và có một nguy cơ nhỏ của "sinh thiết không chẩn đoán" có thể đòi hỏi một thủ tục tiếp theo.

Một khi chẩn đoán được xác nhận, một quyết định có thể được đưa ra về những gì điều trị thêm là cần thiết, và trong một số trường hợp, điều này có thể liên quan đến một hoạt động lớn hơn để loại bỏ phần còn lại của khối u.

So với các thủ tục phẫu thuật thần kinh khác, sinh thiết lập thể mang rủi ro tương đối thấp. Tuy nhiên, đây là một thủ tục nghiêm trọng và có nguy cơ chảy máu, đột quỵ, co giật và thậm chí tử vong nhỏ. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh của bạn nên thảo luận chi tiết về những rủi ro này với bạn trước khi phẫu thuật được thực hiện.