Điều trị và chăm sóc

Điều trị và chăm sóc chính xác

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ PHÙ HỢP VỚI BẠN

Chúng tôi điều trị một loạt các tình trạng não, cột sống và đau. Mặc dù mỗi chẩn đoán là khác nhau, chúng tôi thường xuyên điều trị các tình trạng thuộc các loại sau:

CHĂM SÓC CÁ NHÂN

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc từ bi và cá nhân. Sau khi đánh giá cẩn thận nhu cầu cá nhân của bạn, chuyên gia của bạn sẽ điều chỉnh một kế hoạch điều trị cá nhân phù hợp với bạn.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÍCH HỢP

Là một phần của phương pháp chăm sóc sức khỏe tích hợp của Precision, có khả năng kế hoạch điều trị của bạn có thể bao gồm các chuyên gia khác nhau từ các lĩnh vực như phẫu thuật thần kinh, thần kinh, tâm lý học, phẫu thuật cột sống và quản lý đau. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo bạn đang được điều trị tốt nhất có thể trên một loạt các chuyên khoa và lĩnh vực điều trị.

Precision may mắn có đội ngũ quản lý đau hàng đầu của bất kỳ phòng khám quản lý đau nào ở Melbourne, những người có thể phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hiện tại của bạn.